Electron Move Thailand

อิเลคตรอนมูฟไทยแลนด์ ให้บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ

อิเลคตรอนมูฟไทยแลนด์ ให้บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบ สำหรับบ้านพักอาศัย โรงงาน บริษัท ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับองค์กรที่ต้องการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานสะอาด การ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นแบบด้านการนำพลังงานสีเขียว ให้คำปรึกษา นำเสนอระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน คำนวนระยะเสลาคืนทุน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ มีบริการหลังการขาย ดูแลความปกติของระบบ ติดตามปริมาณการผลิตไฟ ล้างแผงโซล่าเซลล์ ซ่อมบำรุง หลังการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ตลอดอายุการใช้งาน

 ให้บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ปรึกษา และ ออกแบบ

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออกแบบระบบ คำนวนระยะเสลาคืนทุน

ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ และ บริการหลังการขาย

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และดูแลหลังการขาย เช่น ดูแลความปกติของระบบ ติดตามปริมาณการผลิตไฟ ล้างแผงโซล่าเซลล์ ซ่อมบำรุง

Product

ราคาแพกเกจ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ การขออนุญาตหน่วยงานราชการ

Package Product & Service

5 กิโลวัตต์

ยี่ห้อ : SOFAR
จำนวนแผงโซลาร์ : 14
ราคาแพคเกจ : 154,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 3 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 5 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 5,500 บาทขึ้นไป

ยี่ห้อ : INVT
จำนวนแผงโซลาร์ : 14
ราคาแพคเกจ : 174,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 3 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 5 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 5,500 บาทขึ้นไป

ยี่ห้อ : HUAWEI
จำนวนแผงโซลาร์ : 14
ราคาแพคเกจ : 199,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 3 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 5 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 5,500 บาทขึ้นไป

10 กิโลวัตต์

ยี่ห้อ : SOFAR
จำนวนแผงโซลาร์ : 28
ราคาแพคเกจ : 279,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 4 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 10 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 10,000 บาทขึ้นไป

ยี่ห้อ : INVT
จำนวนแผงโซลาร์ : 28
ราคาแพคเกจ : 314,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 4 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 10 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 10,000 บาทขึ้นไป

ยี่ห้อ : HUAWEI
จำนวนแผงโซลาร์ : 28
ราคาแพคเกจ : 349,999 บาท

บริการพิเศษ
 • ล้างแผงฟรี 4 ครั้ง

 • ตรวจเช็คประจำปี

โปรโมชั่น
 • แบ่งจ่ายได้ 0%

 • 10 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกร

การรับประกัน
 • ติดตั้ง 3 ปี

 • INVERTER 10ปี

 • แผงโซล่าเซล 25ปี

ค่าไฟที่ควรติดตั้ง

เกิน 10,000 บาทขึ้นไป

Solar Panel

Inverter | INVT

Three Phase Grid-tied Solar Inverter
ชนิด :

 • BG4KTR
 • BG4KTR-S
 • BG5KTR
 • BG5KTR-S
 • BG6KTR
 • BG8KTR-S
 • BG10KTR
iMars Series Grid-tied Solar Inverters
ชนิด :

 • BG4KTR
 • BG5KTR
 • BG6KTR
 • BG8KTR
 • BG10KTR
Single Phase Grid-tied Solar Inverter
ชนิด :

 • MG750TL
 • MG1KTL
 • MG1K5TL
 • MG2KTL
 • MG3KTL

Inverter | Huawei

ขนาด : 3 KW, 5 KW
ชนิด :

 • SUN2000-3KTL-L1
 • SUN2000-5KTL-L1
ขนาด : 5 KW, 10 KW
ชนิด :

 • SUN2000-5KTL-M1
 • SUN2000-8KTL-M1
 • SUN2000-10KTL-M1
ขนาด : 15 KW, 20 KW
ชนิด :

 • SUN2000-12KTL-M2
 • SUN2000-15KTL-M2
 • SUN2000-17KTL-M2
 • SUN2000-20KTL-M2
ขนาด : 30 KW, 40 KW
ชนิด :

 • SUN2000-30KTL-M3
 • SUN2000-36KTL-M3
 • SUN2000-40KTL-M3